امروز شنبه 10 اسفند 1398
bonitalengua.cloob24.com
0
 

- گذشته قبلی یکی از افعالی هست که با فعل کمکی haber ساخته میشود.

- از گذشته قبلی بیشتر در نوشته ها و یا وقتی خیلی رسمی صحبت میکنند استفاده میشود.

گذشته قبلی همان طور که از اسمش پیداست فعلی است که قبل از یک فعل میآید.

گذشته قبلی قبل از فعل گذشته ای دیگر میآید. ویژگی گذشته قبلی این است که زمان گذشته ای را بیان

می کند که بلافاصله قبل از فعل بعدی قرار میگیرد. یعنی بعد از گذشته قبلی، بلافاصله فعل گذشته ای دیگر میآید.

گذشته قبلی همیشه همراه با یک قید زمان میآید. قید های زمان مثل:

 apenas, así que, cuando, en cuanto, luego que, tan pronto como, una vez que

طرز ساخت:

گذشته ساده haber + اسم مفعول

صرف haber در گذشته ساده:

 hube    hubiste    hubo    hubimos    hubísteis    hubieron

 

مثال ها:

cuando hubo salido, empecé a llorar

وقتی (به محض اینکه)رفت بیرون شروع کرد به گریه کردن

 

cuando hubimos llegado,nos sentamos en las sillas 
 وقتی رسیدیم، روی صندلی ها نشستیم

 

después que hubieron cenado, pidieron un vaso de agua

 بعد از اینکه (به محض اینکه)شامشان را خوردند، یک لیوان آب درخواست کردند

 

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه